Promocje
Wagon towarowy Tds H0-1:87 SBB ep. VI, Roco 76584
Wagon towarowy Tds H0-1:87 SBB ep. VI, Roco 76584

177,99 zł

Cena regularna: 197,99 zł

Wagon towarowy Habbiins H0-1:87 SETG ep. VI, Roco 77131
Wagon towarowy Habbiins H0-1:87 SETG ep. VI, Roco 77131

198,99 zł

Cena regularna: 210,99 zł

3 wagony samowyładowcze Fals H0-1:87 OBB (Rail Cargo Austria) ep. VI, Roco 77019
3 wagony samowyładowcze Fals H0-1:87 OBB (Rail Cargo Austria) ep. VI, Roco 77019

374,99 zł

Cena regularna: 417,99 zł

Wagon towarowy cysterna Zw H0-1:87 DR ep. III, Tillig 76673
Wagon towarowy cysterna Zw H0-1:87 DR ep. III, Tillig 76673

124,99 zł

Cena regularna: 142,99 zł

Wagon towarowy kryty Gmhs H0-1:87 DR ep. III, Tillig 76664
Wagon towarowy kryty Gmhs H0-1:87 DR ep. III, Tillig 76664

94,99 zł

Cena regularna: 117,99 zł

szt.
Wagon pocztowy Reko-Postwagen H0-1:87 DR ep. III, Roco 74463
Wagon pocztowy Reko-Postwagen H0-1:87 DR ep. III, Roco 74463

187,99 zł

Cena regularna: 225,99 zł

szt.
Wagon platforma Kbs N-1:160 DR ep. IV, Fleischmann 825743
Wagon platforma Kbs N-1:160 DR ep. IV, Fleischmann 825743

109,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

szt.
Cysterna do gazu Zags N-1:160 SIT FS ep. V, Fleischmann 849108
Cysterna do gazu Zags N-1:160 SIT FS ep. V, Fleischmann 849108

136,99 zł

Cena regularna: 178,99 zł

szt.
Wagon towarowy Eanos H0-1:87 BIH-ZRS ep. VI, Roco 76941, PROMOCJA!!!
Wagon towarowy Eanos H0-1:87 BIH-ZRS ep. VI, Roco 76941, PROMOCJA!!!

132,99 zł

Cena regularna: 166,99 zł

Elektrowóz 182 596-7 (ES 64 U2) H0-1:87 MRCE ep. VI z dźwiękiem, Roco 70519, PROMOCJA!!!
Elektrowóz 182 596-7 (ES 64 U2) H0-1:87 MRCE ep. VI z dźwiękiem, Roco 70519, PROMOCJA!!!

1 199,99 zł

Cena regularna: 1 605,99 zł

Elektrowóz Br 5404 (TRAXX F140 AC2) H0-1:87 SJ ep. VI, Roco 73178, PROMOCJA!!!
Elektrowóz Br 5404 (TRAXX F140 AC2) H0-1:87 SJ ep. VI, Roco 73178, PROMOCJA!!!

799,99 zł

Cena regularna: 1 099,99 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
HOBBYLANDIA.PL

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Hobbylandia Poznań dostępny pod adresem internetowym hobbylandia.pl prowadzony jest przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Hobbylandia z siedzibą pod adresem ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669704, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 783-175-62-01, REGON 366855258, adres poczty elektronicznej: hobbylandia.poznan@gmail.com.

1.2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub do przedsiębiorców. 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Hobbylandia Sp. z o.o. (dalej "Usługodawca"). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przyjętą Polityką prywatności opublikowanej na stronie sklepu hobbylandia.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich zmiany. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili.

1.4. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY - 1 dzień od poniedziałku do piątku.
FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta. 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu i kosztów dostawy oraz metody płatności.
KLIENT:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY - Ustawa o kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę/Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
PRODUKT - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: hobbylandia.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Hobbylandia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669704, adres poczty elektronicznej: hobbylandia.poznan@gmail.com.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego zwana również umową sprzedaży zawartej na odległość.
USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.
USŁUGOBIORCA:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

Korzystanie z Konta możliwe jest po: 1) wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza rejestracji, 2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, 3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesyłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej w trakcie zakładania konta.

W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hobbylandia.poznan@gmail.com lub też pisemnie na adres: Hobbylandia Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań.

Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po: 1) wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia, 2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Podsumowanie" – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji danych wprowadzanych przez Zamawiącego (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkty, liczba Produktków, miejsce i sposób dostawy Produktów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

Korzystanie z Newslettera następuje po: 1) podaniu w polu "Newsletter" widocznym na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, 2) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesyłany automatycznie na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zapisywania na Newsletter.

Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Hobbylandia Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu. 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Realizacja zamówienia następuje z chwilą odnotowania płatności za zamówione Produkty. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:

 • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz
 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.1. Regulaminu.

Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży: 

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
 2. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Santander S.A. Numer konta do płatności w PLN: 88 1090 1447 0000 0001 3431 9995
 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą PayU.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności obsługiwane przez Sklep określone są w zakładce "Formy płatności" oraz na stronie internetowej: http://www.payu.pl

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-230-84-95.

4.2. Termin płatności
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówionych Produktów.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu są podane na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszt dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia w Formularzu, w tym także w podsumowaniu Zamówienia i wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. 

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny. 

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • paczka pocztowa priorytetowa, Poczta Polska,
 • przesyłka kurierska, Kurier InPost,
 • przesyłka paczkomatowa, Paczkomaty InPost,
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem sklepu stacjonarnego w Poznaniu: ul. Śniadeckich 1, 60-773 Poznań. Godziny otwarcia sklepu znajdują się w zakładce "Kontakt".

5.4. Termin dostawy Produktów dostępnych na magazynie do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin (dotyczy np. produktów w przedsprzedaży lub dostępnych na zamówienie). W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy z jednego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

5.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta następnego dnia roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

Wysyłka opłaconych zamówień następuje w terminie 24 godzin w dni robocze licząc od daty zaksięgowania płatności za Zamówienie.

6. REKLAMACJA PRODUKTU 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Reklamacje i zwroty".

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • pisemnie na adres: Hobbylandia Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hobbylandia.poznan@gmail.com

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4. Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: Hobbylandia, ul. Śniadeckich 1, 60-773 Poznań.

W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/;
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Więcej informacji na temat zwrotów w zakładce "Reklamacje i zwroty".

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 

 • pisemnie na adres: Hobbylandia Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29, lok. 8, 61-806 Poznań;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hobbylandia.poznan@gmail.com

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w przypadku umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres sklepu stacjonarnego: ul. Śniadeckich 1, 60-773 Poznań.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.8.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać uiszczenia przedpłaty w całości lub częściowej zapłaty niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu wynikających m.in. ze zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Hobbylandia Sp. z o.o., NIP: 7831756201

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

tel.: +48 788 522 236, +48 537 553 598

e-mail: hobbylandia.poznan@gmail.com

Sklep internetowy Shoper.pl